Om nettstedet

 

Dette nettstedet er en del av læreverket Her på berget, som passer for voksne som lærer norsk. Læreverket er tilrettelagt for undervisning på Spor 2 og 3 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B2. Læreverket består av:

  • Tekstbok
  • Arbeidsbok
  • CD til tekstbok
  • CD til arbeidsbok
  • Nettressurs for kursdeltakere og lærere

Her på berget Lærerressurs inneholder blant annet veiledning, tilleggsoppgaver, fasit til arbeidsboka, tavlebøker for visning på vegg, prøver og bildesamlinger.

Forfattere: Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Forfatterne har lang undervisningserfaring fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.